Propozície

Usporiadateľ: OST Spojená škola Sečovce
Dátum konania: 25.2.2017 (sobota)
Miesto konania: Kultúrny dom Sečovce (Nám. sv. Cyrila a Metoda)
Charakter súťaže: Otvorená pohárová súťaž v mŕtvom ťahu (aj pre nečlenov SAST)
Prihlášky: Zaslať najneskôr do 10.2.2017

Telefon

+421 917 541 568

E-mail

dominikminarik@gmail.com

Mesto

Sečovce

zahájenie súťaže

sobota: 9:30

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich